ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΙΑΤΡΟΥΣ

Στην ενότητα αυτή θα προσπαθήσουμε να μεταφέρουμε την εμπειρία μας στους νεώτερους συναδέλφους μας αλλά και στους παλιότερους για νέες τεχνικές ή τροποποιήσεις από μας παλαιότερων τεχνικών για καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα. Εμπειρία που απορρέει από τη πληθώρα περιστατικών όλα αυτά τα χρόνια και τις παρατηρήσεις μας από επιπλοκές που συνέβησαν σε μας και σε άλλους χειρουργούς, περιστατικά των οποίων έτυχε να έρθουν σε μας για διόρθωση. Παρατηρήσεις για το πως μπορούμε να αποφεύγουμε επιπλοκές ή κακά αισθητικά αποτελέσματα. Θα ανανεώνουμε κάθε φορά με καινούργιες παρατηρήσεις όποτε αυτές προκύπτουν.

ΑΥΞΗΤΙΚΗ ΜΑΣΤΩΝ

Επιλέξτε τη τομή. Η τομή στο κάτω όριο της θηλής σας προσφέρει καλή πρόσβαση είτε κάτω από το μυ είτε κάτω από τη περιτονία τους. Επιπλέον η ουλή δεν θα είναι ιδιαίτερα ορατή από την εναλλαγή των χρωμάτων θηλής και δέρματος. Η τομή στην υπομάστιο πτυχή θα φαίνεται πάντα, αλλά ενέχει… Διαβάστε Περισσότερα

ΚΟΙΛΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

Τομή Κοιλιοπλαστικής. Η κοιλιοπλαστική θα πρέπει να σχεδιάζεται με τομή οριζόντια  χαμηλά από τη μία άκρη στην άλλη, ξεκινώντας από τη πτυχή που σχηματίζει η κρεμάμενη κοιλία. Ο σχεδιασμός γίνεται με την ασθενή σε όρθια θέση. Όταν γίνεται ο σχεδιασμός της τομής στο κέντρο  το εφήβαιο πρέπει να έλκεται προς τα… Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΣΤΩΝ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΗΣ L ΤΟΜΗΣ.

Η τεχνική είναι απλή αλλά και τροποποιήσιμη και τη διάρκεια της επέμβασης. Βασική αρχή είναι η δημιουργία του κρημνού της θηλής με βάση inferior medial ο οποίος εμβυθίζεται κάτω από τον άνω πόλο του μαστού, αφού παρασκευαστεί πάνω από τη περιτονία του μυός. Ο σχεδιασμός της επέμβασης δανείζεται τη κλασσική… Διαβάστε Περισσότερα