Καλέστε μας 210 3600414
EL

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΙΑΤΡΟΥΣ

ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΣΤΩΝ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΗΣ L ΤΟΜΗΣ.

Η τεχνική είναι απλή αλλά και τροποποιήσιμη και τη διάρκεια της επέμβασης. Βασική αρχή είναι η δημιουργία του κρημνού της θηλής με βάση inferior medial ο οποίος εμβυθίζεται κάτω από τον άνω πόλο του μαστού, αφού παρασκευαστεί πάνω από τη περιτονία του μυός. Ο σχεδιασμός της επέμβασης δανείζεται τη κλασσική της inferior pedicle, του key hole την οποία τροποποιεί ως εξής: Καθορίζουμε τρία οδηγά σημεία. Προσδιορίζουμε το πρώτο με τη μέθοδο pinching συνδέοντας με εξωτερικό ράμμα το τέλος του έξω σκέλους   με σημείο πάνω στη διχοτόμο της γωνίας του έσω dog ear του σχεδιασμού μας. Το τέλος του έσω σκέλους με το άνω τρίτο του έξω σκέλους προσδιορίζει το δεύτερο σημείο. Το τρίτο σημείο καθορίζεται συρράβοντας την αρχή του έξω σκέλους με το άνω τρίτο του έσω σκέλος. Σχεδιάζοντας με μαρκαδόρο πάνω στα σημεία αυτά, το έξω dog ear, και τη στρογγυλή θέση της θηλής, έχουμε προσδιορίσει τη περιοχή της αποεπιθηλιοποίησης.

Παρασκευάζουμε τον έξω δερματικό κρημνό κατά μήκος του έξω σχεδιασμού, από το dog ear μέχρι τη περιφέρεια της θέσης της θηλής και σε βάθος μέχρι το θωρακικό τοίχωμα.  Από την έσω πλευρά του μαστού παρασκευάζουμε το δερματικό κρημνό στο πρώτο τρίτο του έσω σκέλους σε βάθος μέχρι το στέρνο. Τέμνουμε κάθετα το μαστό πάνω από τη θηλή από τον έσω μέχρι τον έξω δερματικό κρημνό αποχωρίζοντας τον άνω πόλο από το κρημνό της θηλής. Παρασκευάζουμε τον άνω πόλο από το μείζονα θωρακικό μυ, μέχρι λίγα εκατοστά από τη κλείδα.  Εμβυθίζουμε το κρημνό της θηλή κάτω από τον άνω πόλο και τον σταθεροποιούμε με απορροφήσιμο ράμμα στη θέση αυτή. Συρράπτουμε το δέρμα πλέον όπως αυτό ήδη προκύπτει.  Το flexibility στη τεχνική είναι ότι κατά τη συρραφή των δερματικών κρημνών πάνω από το κρημνό της θηλής μπορεί να τροποποιηθεί με περαιτέρω αφαίρεση δέρματος ανάλογα με τις ανάγκες του αισθητικού αποτελέσματος. Αυτό συχνά είναι αναγκαίο στη μειωτική του μαστού, αφού ο όγκος του μαστού  μειώνεται.

Στη μειωτική του μαστού ακολουθούμε την ίδια τεχνική. Αφού έχουμε παρασκευάσει το κρημνό της θηλής,  το μειώνουμε όσο θέλουμε, αφαιρώντας μαζικό αδένα κυρίως από την έξω πλευρά και πάνω από τη θηλή.

Παρακολουθήστε το βίντεο της επέμβασης:

https://www.youtube.com/watch?v=leZkSZ5Al3A

καθώς και το άρθρο που δημοσιεύτηκε στο αμερικάνικο περιοδικό της πλαστική χειρουργικής, κάνοντας κλικ εδώ