Καλέστε μας 210 3600413
EN EL

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΙΑΤΡΟΥΣ

ΑΥΞΗΤΙΚΗ ΜΑΣΤΩΝ

Επιλέξτε τη τομή. Η τομή στο κάτω όριο της θηλής σας προσφέρει καλή πρόσβαση είτε κάτω από το μυ είτε κάτω από τη περιτονία τους. Επιπλέον η ουλή δεν θα είναι ιδιαίτερα ορατή από την εναλλαγή των χρωμάτων θηλής και δέρματος. Η τομή στην υπομάστιο πτυχή θα φαίνεται πάντα, αλλά ενέχει κα τον κίνδυνο διαταραχής του ανατομικού αυτού στοιχείου.

Επιλέξτε τη θέση του ενθέματος. Το ένθεμα πρέπει να μπαίνει κάτω από τους μύες όταν ο όγκος του μαστού είναι πολύ μικρός, το δέρμα και το υποδόριο είναι λεπτά, και το ένθεμα στρογγυλό και κυρίως με ψηλό προφίλ ώστε η μάζα του μυός να καλύπτει τη στρογγυλάδα του, και πιθανές πτυχώσεις του ενθέματος.  Προσφέρει πιο φυσικό αποτέλεσμα. Είναι απαραίτητο να αποκολλάται πλήρως ο μυς στις κάτω καταφύσεις, ξεκινώντας από τη 5η ώρα αν πρόκειται για το δεξιό μαστό και την 7η αν πρόκειται για τον αριστερό. Περισσότερη αποκόλληση στη περιοχή του στέρνου ενέχει το κίνδυνο πρόκλησης συμμαστίας. Το ένθεμα πρέπει να μπαίνει πάνω από τους μύες και κάτω από τη περιτονία τους στη περίπτωση που έχουμε αρκετό όγκο μαστού, παχύ υποδόριο και κυρίως όταν υπάρχει ήπια πτώση.  Σε διαφορετική περίπτωση με το χρόνο το ένθεμα θα παραμένει ψηλά και  ο αδένας  του μαστού μόνος του θα κατρακυλά ανεξάρτητα από αυτό  προκαλώντας τη γνωστή δυσμορφία του δίλοβου μαστού. Επίσης πάνω από τους μύες θα πρέπει να μπαίνει και στη περίπτωση του σωληνωτού μαστού.

Επιλέξτε σχήμα ενθέματος. Εφ΄όσον δεν υπάρχει απόλυτη ένδειξη για ανατομικό σχήμα ενθέματος πάντα είναι προτιμότερο το στρογγυλό. Μειώνονται οι πιθανότητες δυσμορφίας στη περίπτωση που το ένθεμα περιστραφεί μέσα στη θήκη. Το ένθεμα μπορεί να είναι με υψηλό προφίλ ή χαμηλό ανάλογα με την επιθυμία της ασθενούς, αλλά και με την ανατομία του θώρακα. Στενός θώρακας με παχύ υποδόριο επιβάλλει υψηλό προφίλ ώστε να τονιστεί ο όγκος του μαστού. Φαρδύς θώρακας με λεπτό υποδόριο χρειάζεται χαμηλό προφίλ. Ανατομικό ένθεμα επιλέγεται μόνο στη περίπτωση πλήρως ατροφικού αδένα και λεπτό υποδόριο.

Αυξητική μαστού με ταυτόχρονη ανόρθωση. Σε ατροφικό και πτωτικό μαστό, χαρακτηριστικό μετά από μεγάλη απώλεια βάρους, ή εγκυμοσύνες, πέρα από την αύξηση, απαιτείται και ανόρθωση. Η ανόρθωση μπορεί να είναι η κλασσική τεχνική της inferior pedicle ή της L τομής. Αφού παρασκευαστούν οι κρημνοί, το ένθεμα τοποθετείται κάτω από τους μύες. Στη συνέχεια κλείνεται το τραύμα όπως στη κλασσική τεχνική. Στις περιπτώσεις  αυτές μετά τη 1η μετεγχειρητική βδομάδα επιβάλλεται τοποθέτηση ελαστικής περίδεσης για τον υπόλοιπο μήνα ώστε το ένθεμα να μετακινηθεί προοδευτικά προς τα κάτω. Σε μικρότερες πτώσεις το ένθεμα τοποθετείται πάνω από τους μύες, και στη συνέχεια εκτιμάται η ποσότητα της χαλάρωσης του δέρματος, που σχεδιάζεται και αφαιρείται, γύρω από τη θηλή και κάθετα κάτω από αυτήν. Αφαίρεση της χαλάρωσης μόνο γύρω από τη θηλή έχει σύντομα σαν αποτέλεσμα διεύρυνση της θηλής με άσχημη ουλή.