Καλέστε μας 210 3600413
EL

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΒΛΑΙΣΣΟΤΗΤΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΑΚΤΥΛΟΥ ΠΟΔΙΟΥ (ΚΟΤΣΙΑ) ΑΠΟ ΤΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΩΝ

Η δημιουργία της παραμόρφωσης αυτής επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες. Ένας, είναι η λάθος στάση και λειτουργία του ποδιού. Άλλος είναι η κληρονομικότητα, που φαινοτυπικά επιτείνεται από στενά παπούτσια. Έτσι το μεγάλο δάκτυλο τείνει να παρουσιάζει βλαισσότητα (κλίση προς τα μέσα) με αποτέλεσμα να είναι πιο ασταθές κατά την βάδιση. Η προοδευτική και επιδεινούμενη παραμόρφωση προκαλεί σχεδόν εξάρθρωση της μεταταρσοφαλαγγικής άρθρωσης και υπερόστωση της κεφαλής του πρώτου μεταταρσίου. Η διαταραχή του άξονα της φάλαγγας και του μεταταρσίου μεταφέρει τη κατεύθυνση του εκτείνοντα τένοντα προς τα μέσα δημιουργώντας ένα τόξο. Οι δυνάμεις, που φυσιολογικά ασκεί ο τένοντας αυτός σε μια ισορροπημένη άρθρωση τώρα ασκεί δυνάμεις που συνεχώς επιδεινώνουν τη βλαισσότητα.

Οι παλαιότερες τεχνικές με ορθοπαιδική παρέμβαση, οστεοτομίες και ναρθηκοποίηση, καθηλώνουν τον ασθενή για δυο και πλέον μήνες, δυσκολεύουν τη βάδιση, και δύσκολα επιτρέπουν την ταυτόχρονη επέμβαση και στα δύο πόδια. Η χειρουργική προσπέλαση από το μεριά των πλαστικών, στόχο έχει την αποκατάσταση του άξονα φάλαγγας- μεταταρσίου, μεταφέροντας τον εκτείνοντα τένοντα προς τα έξω, με ταυτόχρονη μείωση  του αρθρικού θυλάκου που έχει ήδη χαλαρώσει λόγω της έσω στροφής. Η επέμβαση αυτή είναι μικρή χωρίς ανάγκη οστεοτομίας και επομένως ναρθηκοποίησης του ποδιού. Ο ασθενής μπορεί άμεσα μετεγχειρητικά να φορτίσει το πόδι του, αφού δεν έχει γίνει κάταγμα στο μετατάρσιο, ενώ μικρή προσοχή χρειάζεται στη επιλογή των παπουτσιών ώστε αυτά να μην πιέζουν την εγχειρητική τομή. Η τομή είναι μικρή στην έξω πλευρά του ποδιού η οποία σύντομα γίνεται δυσδιάκριτη. Είναι φανερό λοιπόν ότι η επέμβαση μπορεί να γίνει ταυτόχρονα και στα δύο πόδια αφού δεν υπάρχει η ανάγκη της μη φόρτισής τους.

Η λειτουργική αποκατάσταση αλλά και η αισθητική είναι σύντομη και άμεση, και η υποτροπή της παραμόρφωσης σπάνια. Για να μηδενιστεί η πιθανότητα αυτή, ο ασθενής πρέπει να κατανοήσει το μηχανισμό δημιουργίας της βλαισσότητας ώστε να αποφεύγει στο μέλλον τα στενά παπούτσια, αλλά και παρεμβάλλοντας ένα σιλικονούχο ειδικό για τις περιστάσεις ένθεμα μεταξύ του μεγάλου δακτύλου και του δεύτερου, να διατηρεί σε απαγωγή την άρθρωση.