Καλέστε μας 210 3600413
EL

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ Η ΟΓΚΕΚΤΟΜΗ. ΠΟΤΕ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ Ο ΜΑΣΤΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΙΑ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ;

Υπάρχει η άμεση αποκατάσταση και η απώτερη. Σε συνεργασία με τον πλαστικό χειρουργό του μαστού και ανάλογα με την έκταση της νόσου και το ιστολογικό τύπο της νόσου μπορεί ο μαστός να αποκατασταθεί άμεσα στον ίδιο χρόνο με την αρχική επέμβαση. Στη περίπτωση όπως π.χ. στην υποδόρια μαστεκτομή  λόγω μαστοπάθειας ή αρχικού καρκίνου (καρκίνωμα in situ) η σε περιορισμένη μαστεκτομή όπου μεγάλο μέρος του δέρματος παραμένει τότε άμεσα μπορεί ένα ένθεμα σιλικόνης να τοποθετηθεί και η ασθενής να ξυπνήσει με νέο μαστό. Επίσης μπορεί να ξεκινήσει η διαδικασία αποκατάστασης στον ίδιο χρόνο, αν η επέμβαση είναι μεγαλύτερη, τοποθετώντας ένα διατατήρα ιστών, ώστε σε λίγους μήνες να αντικατασταθεί από μόνιμο ένθεμα. Διαφορετικά η επανόρθωση αναβάλλεται μετά τις θεραπείες αντιμετώπισης του καρκίνου (ακτινοβολίες, χημειοθεραπείες κλπ)

Μέθοδοι αποκατάστασης:

  • Τεχνητή διάταση του δέρματος της περιοχής με διατατήρα ιστών και στη συνέχεια αντικατάστασή του με μόνιμο ένθεμα σιλικόνης.
  • Μεταφορά αγγειούμενου  κρημνού  είτε από το κάτω μέρος της κοιλιάς (TRAM) είτε από τη πλάτη (πλατύς ραχιαίος μυς).
  • Μεταφορά- μεταμόσχευση λίπους, στις περιπτώσεις ελλείμματος μέρους του μαστού από ογκεκτομή.

Πως γίνεται και ποιες είναι οι ενδείξεις:

Για να γίνει η αποκατάσταση με ένθεμα σιλικόνης, απαραίτητο είναι η περιοχή να μην έχει ακτινοβοληθεί ή τουλάχιστον η προηγηθείσα ακτινοβολία να μην επηρέασε την αιμάτωση του δέρματος, και να μην έχει αφαιρεθεί ο μείζονας θωρακικός μυς. Η πρώτη φάση της αποκατάστασης περιλαμβάνει απλή επέμβαση με τοποθέτηση ενός διατατήρα ιστών (tissue expander) κάτω από τους μύες. Η ασθενής υποβάλλεται στη συνέχεια σε σταδιακή διάταση του διατατήρα με φυσιολογικό ορό κάθε βδομάδα από τη βαλβίδα του που είναι εμφυτευμένη δίπλα του. Η διαδικασία είναι απλή στο ιατρείο του χειρουργού με ένεση.  Ο όγκος που πρέπει να επιτευχθεί θα πρέπει να είναι μιάμιση φορά του προβλεπόμενου όγκου του μόνιμου ενθέματος. Η διαδικασία αυτή θα διαρκέσει 3-4 μήνες. Μετά το πέρας της επιθυμητής διάτασης η ασθενής θα υποβληθεί  εκ νέου σε επέμβαση αντικατάστασης του διατατήρα με μόνιμο ένθεμα. Και η επέμβαση  αυτή είναι απλή χωρίς ανάγκη παραμονής στο νοσοκομείο. Η δημιουργία θηλής γίνεται σε μεταγενέστερο στάδιο με τοπική αναισθησία.

Στη περίπτωση που έχει προηγηθεί ακτινοβολία και η αιμάτωση έχει επηρεαστεί ή έχει αφαιρεθεί ο μείζονας θωρακικός μυς η προσπάθεια τοποθέτησης ενθέματος συχνά αποτυγχάνει. Τότε ένας αγγειούμενος ιστός θα πρέπει να μεταφερθεί στη περιοχή. Ο πιο συχνά χρησιμοποιούμενος  κρημνός είναι εκείνος του ορθού κοιλιακού μυός γνωστός ως TRAM. Η επέμβαση είναι βαρύτερη όπου μεταφέρουμε το κάτω μέρος της κοιλιάς , (αυτό που ίσως θα πετάγαμε σε περίπτωση κοιλιοπλαστικής) διαμορφώνοντάς τον σε μαστό. Η επέμβαση ολοκληρώνεται κλείνοντας όπως στη κοιλιοπλαστική.  Η ασθενής θα πρέπει να παραμείνει στη κλινική για λίγες μέρες, ενώ η μετεγχειρητική πορεία θα είναι όπως στη κοιλιοπλαστική. Αν και αυτή η μέθοδος δεν μπορεί να γίνει όπως στη περίπτωση π.χ. προηγηθείσας κοιλιοπλαστικής, ένας άλλος κρημνός μπορεί να μεταφερθεί, στη θέση του μαστού, από τη πλάτη, στηριγμένος στο πλατύ ραχιαίο μυ. Επειδή ο όγκος του κρημνού αυτού δεν είναι αρκετός, ένθεμα σιλικόνης τοποθετείται ταυτόχρονα κάτω από αυτόν.

Μικρά ελλείμματα από αφαιρέσεις όγκων στο μαστό, μπορούν να αποκατασταθούν με μεταμόσχευση λίπους. Η τεχνική είναι απλή όπου με τη μέθοδο της λιποαναρρόφησης συλλέγεται λίπος καθαρίζεται από το συνοδό αίμα και ενίεται στη περιοχή. Μέρος του λίπους απορροφάται και συχνά η μέθοδος επαναλαμβάνεται λίγους μήνες αργότερα. Το τελικό αποτέλεσμα είναι σταθερό για όλη τη ζωή.

Τι επιπλοκές μπορεί να έχει κανείς από τις επεμβάσεις;

Η πιθανότητα να αποτύχει η μέθοδος του ενθέματος, εφ όσον  έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις είναι σπάνια. Αυτή συνίσταται κυρίως στη αποβολή του ενθέματος λόγω φτωχής αιμάτωσης στη περιοχή.

Επιπλοκές μπορεί να έχουμε στη μέθοδο των κρημνών με μερική νέκρωση τμήματος τους. Η αντιμετώπιση είναι επανεπέμβαση με αφαίρεση της νέκρωσης και σύγκλησης του τραύματος. Στη περίπτωση του TRAM πιθανότητα ανάπτυξης κοιλιοκήλης είναι υπαρκτή αν  κανείς δεν προσέξει κατά τη διάρκεια του πρώτου μετεγχειρητικού μήνα μη σηκώνοντας βάρη.

Η μεταμόσχευση λίπους δεν έχει ποτέ επιπλοκές.

Πόσο πρέπει να μείνω εκτός δουλειάς;

Εκτός από την επέμβαση του TRAM και την συνοδού κοιλιοπλαστικής όπου χρειάζεται να μείνει κανείς σχεδόν 15 μέρες οι άλλες επεμβάσεις δεν απαιτούν περισσότερο από 2 μέρες.

Μπορεί η επανόρθωση να «σκεπάσει» πιθανή υποτροπή;

Στη περίπτωση ενθέματος αφού το ένθεμα μπαίνει κάτω από τους μύες, τοπική υποτροπή ελέγχεται πλήρως. Στη περίπτωση των κρημνών υπάρχει ένα τέτοιο ενδεχόμενο, όμως αυτό σχεδόν αποκλείεται αφού εύλογος χρόνος έχει παρέλθει μετά τη πρώτη επέμβαση (2-3 χρόνια) και  η πιθανή τοπική υποτροπή  θεωρείται απίθανη.