Καλέστε μας 210 3600413
EL

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΚΟΜΨΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΑ ΜΥΤΗ ΚΑΙ ΑΨΟΓΗ ΑΝΑΠΝΟΗ.

Η σωστή ρινοπλαστική δεν αφορά μόνο το αισθητικό αποτέλεσμα αλλά και την απρόσκοπτη δίοδο του αέρα στην αναπνοή. Συχνά το αισθητικό αποτέλεσμα είναι συνυφασμένο με τη διόρθωση του διαφράγματος και των ρινικών βαλβίδων. Για να επιτύχει ο χειρουργός την ευθεία ράχη της μύτης, και τη συμμετρία των ρουθουνιών πρέπει να ευθειάσει το ρινικό διάφραγμα. Για να επιτύχει την ομαλή μετάβαση της ράχης στη σωστή κορυφή της μύτης, πρέπει να αποκαταστήσει τη γωνία των ρινικών βαλβίδων.

Τέλος το μόνο που μένει για τη σωστή αναπνοή, που όμως δεν παρεμβαίνει στο αισθητικό αποτέλεσμα είναι οι υπερτροφικές κάτω ρινικές κόγχες. Ο πλαστικός χειρουργός οφείλει να έχει γνώση και εμπειρία στη μείωση των ρινικών κογχών, μια χειρουργική διαδικασία εύκολη και σύντομη και τη διάρκεια της ρινοπλαστικής. 
Το σωστό αισθητικό αποτέλεσμα πρέπει να ακολουθά κανόνες ώστε να προκύπτει μύτη που πάντα θα ταιριάζει στο πρόσωπο, έτσι ώστε κανείς στο περίγυρο του χειρουργημένου να μην αντιληφθεί με τη πρώτη ματιά τη διαφορά αλλά να αναρωτιέται τι αλλαγή συνέβη και ο φίλος-η τους ομόρφυνε. 

Στο  ιδανικό αισθητικό αποτέλεσμα, στο  προφίλ της,  η μύτη  πρέπει να έχει μια ράχη ευθεία στο ίδιο ύψος ή λίγο χαμηλότερα από τη κορυφή. Η αρχή της από το μέτωπο να είναι ευκρινής και όχι συνέχεια του, και η γωνία της στυλίδας με το άνω χείλος περίπου 110ο μοίρες. Στην ανφάς εικόνα η ράχη πρέπει να είναι στενότερη από τη κορυφή και η βάση της στενότερη από τη βάση των ρουθουνιών. Αν υπάρχουν αυτά τα χαρακτηριστικά η μύτη θα ταιριάζει πάντα στο πρόσωπο και δεν υπάρχει κανένας λόγος ηλεκτρονικής προσομοίωσης πράγμα που είναι απατηλό και πολλές φορές παραπλανητικό και βέβαια σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να αποδώσει το συνολικό αποτέλεσμα στο πρόσωπο.

Στη σωστή ρινοπλαστική το αισθητικό αποτέλεσμα αφορά και τις γύρω αισθητικές ενότητες. Τα μάτια και τα ζυγωματικά φαίνονται μεγαλύτερα συγκριτικά με τη στενότερη βάση της ράχης της μύτης, και το άνω χείλος του στόματος ευκρινέστερο σε μια «σηκωμένη» κορυφή της. Όταν κανείς μιλάει ή γελάει η κορυφή της μύτης δεν κατεβαίνει όπως συχνά συμβαίνει όταν το άνω χείλος είναι «δεμένο» στη στυλίδα. Το ίδιο ισχύει και όταν φαίνονται έντονα τα ούλα των δοντιών κατά την ομιλία και το γέλιο. 

Είναι λοιπόν μια συνολική αισθητική παρέμβαση στο πρόσωπο η ρινοπλαστική, που ακόμα και τις εκφράσεις του «γλυκαίνει», αλλά και ταυτόχρονα προσφέρει καλύτερη αναπνοή στη περίπτωση που υπάρχει πρόβλημα.