Καλέστε μας 210 3600414

ΑΥΞΗΤΙΚΗ ΣΤΗΘΟΥΣ

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΑΥΞΗΤΙΚΗΣ ΣΤΗΘΟΥΣ #44

Αυξητική στήθους σε περιστατικό με ανισομαστία.  Έγινε αύξηση μαστών με στρογγυλό ένθεμα με μέτριο προφίλ, με 390cc δεξιά και 310cc αριστερά κάτω από τους μύες. Μετεγχειρητικό αποτέλεσμα 12 χρόνια μετά, αφού είχαν προηγηθεί δύο εγκυμοσύνες. Το μέγεθος είναι το ίδιο και στους δύο μαστούς, όμως υπάρχει πτώση του αριστερού. Αυτό είναι πάντα αναμενόμενο μετά από χρόνια, όταν αποφασίσουμε να τοποθετήσουμε ενθέματα διαφορετικού μεγέθους. Η διόρθωση τώρα απαιτεί ανόρθωση του αριστερού στήθους.