ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΟΓΚΩΝ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ

Παρακάτω θα βρείτε όλα τα περιστατικά που αφορούν τις επανορθώσεις μετά από αφαίρεση δερματικών όγκων και πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία από τον Δρ. Στρατή Γαβριήλ. Δείτε αναλυτικές φωτογραφίες για την αφαίρεση δερματικών όγκων πριν και μετά με λεπτομέρειες για την κάθε περίπτωση.