ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗΘΟΥΣ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ

Παρακάτω θα βρείτε όλα τα περιστατικά που αφορούν τη διόρθωση επεμβάσεων αυξητικής και πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία από τον Δρ. Στρατή Γαβριήλ. Δείτε αναλυτικές φωτογραφίες για τη διόρθωση επεμβάσεων στήθους πριν και μετά με λεπτομέρειες για την κάθε περίπτωση.