Καλέστε μας 210 3600414
EN EL

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗΘΟΥΣ

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗΘΟΥΣ #11

Τοποθέτηση των ενθεμάτων από τομή στην υπομάστιο πτυχή. Ο δεξιός μείζονας θωρακικός μυς δεν έχει αποκολληθεί διατηρώντας το ένθεμα ψηλά. Έγινε αποκόλληση των μυών από την ίδια τομή.