Καλέστε μας 210 3600414
EN EL

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗΘΟΥΣ

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗΘΟΥΣ #14

Δημιουργία κάψας σε ασθενή που είχε χειρουργηθεί δεκαπέντε χρόνια πριν. Τα ενθέματα ήταν άγνωστης εταιρίας και παρουσίαζαν ρήξη με διάχυση του περιεχομένου. Έγινε εργόδικη αφαίρεση των ενθεμάτων και της κάψας και τοποθέτηση νέων από την ίδια τομή της υπομαστίου πτυχής.