Καλέστε μας 210 3600414

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗΘΟΥΣ

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗΘΟΥΣ #17

Τοποθέτηση των ενθεμάτων από τομή στην υπομάστιο πτυχή. Ο δεξιός μείζονας θωρακικός μυς δεν έχει αποκολληθεί διατηρώντας το ένθεμα ψηλά και μετακινώντας το με τη κίνηση, Έγινε ελευθέρωση των μυών από τομή στο κάτω μέρος της θηλής.