Καλέστε μας 210 3600414
EN EL

ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΣΤΗΘΟΥΣ

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ ΣΤΗΘΟΥΣ #18

Ασθενής με ανισομαστία και σημαντική πτώση μαστών. Ο δεξιός μαστός με δυσμορφία σωληνωτού μαστού.  Αυξητική μαστού δεξιά πάνω από τους μύες για αποκατάσταση της δυσμορφίας του σωληνωτού, και μείωση του μεγέθους της άλως του μαστού. Μείωση-ανόρθωση του αριστερού με τη τεχνική της L τομής στο αρχικό μέγεθος του αριστερού και τοποθέτηση ίδιου όγκου ενθέματος . Η επιλογή αύξησης μόνο του δεξιού στο μέγεθος του αριστερού και ανόρθωσης του αριστερού είναι λάθος, γιατί σύντομα στο χρόνο η συμπεριφορά πτώσης των θα είναι διαφορετική με αποτέλεσμα ασυμμετρία.