Καλέστε μας 210 3600414

ΚΟΙΛΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΚΟΙΛΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ #40

Κοιλιοπλαστική σε περιστατικό, που είχε υποστεί ανοιχτό by pass στομάχου, δυο χρόνια πριν. Το περιστατικό παρουσιάζεται για να αναδείξει τη νέα θέση της προϋπάρχουσας ουλής, μετά τη κοιλιοπλαστική. Μετεγχειρητικές εικόνες έξι μήνες μετά