Καλέστε μας 210 3600414

ΚΟΙΛΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΚΟΙΛΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ #01

Δύσκολο πρόβλημα αποκατάστασης του αισθητικού προβλήματος του ασθενούς που υπέστη χειρουργική επέμβαση στο παχύ έντερο  σε παιδική ηλικία. Η δυσκολία έγκειται στη θέση, το μήκος και το ύψος της δυσμορφίας. Ο πλαστικός χειρουργός καλείται να φτάσει την αφαίρεση του δερματικού κρημνού τόσο πλάγια ώστε να συμπεριλάβει ολόκληρη την ουλή. Κοιλιοπλαστική και ταυτόχρονη  αποκατάσταση του κοιλιακού τοιχώματος ένα χρόνο μετά.