Καλέστε μας 210 3600414

ΚΟΙΛΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΚΟΙΛΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ #15

Δύσκολο περιστατικό με μεγάλη κρεμάμενη κοιλιά, υποομφάλιο τομή και μετεγχειρητική κήλη σε περιστατικό με εξωμορφικό σωματότυπο ( στενή λεκάνη με λεπτά πόδια χωρίς μέση). Κοιλιοπλαστική με ταυτόχρονη μείωση στήθους 1100gr με τη νέα τεχνική της L τομής. Αποτέλεσμα δέκα μήνες μετά που αναδεικνύει τη τεχνική μας αποκαθιστώντας τη κήλη, επιτυγχάνοντας αποτέλεσμα χωρίς υποομφάλιο κάθετη ουλή.