Καλέστε μας 210 3600414

ΚΟΙΛΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΚΟΙΛΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ #51

Δύσκολο περιστατικό σε άντρα ασθενή μετά από απώλεια βάρους. Εκτός από τη  χαλάρωση της κοιλιάς ο ασθενής παρουσιάζει οπισθοπεριτοναϊκή κήλη δεξιά, που μαζί με τη κοιλιοπλαστική καλούμαστε να αποκαταστήσουμε. Για τους γνωρίζοντες το πρόβλημα αποκατάστασης μιας οπισθοπεριτοναϊκής κήλης  είναι δύσκολο και συχνά χρειάζεται ειδικό πλέγμα από την εσωτερική πλευρά του τοιχώματος στον οπισθοπεριτοναϊκό χώρο. Η αποκατάσταση επιτεύχθηκε, επεκτείνοντας τη παρασκευή του κρημνού της κοιλιοπλαστικής αρκετά δεξιότερα. Μετεγχειρητικό αποτέλεσμα ένα χρόνο μετά.