Καλέστε μας 210 3600414
EN EL

ΚΟΙΛΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΚΟΙΛΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ #19

Κοιλιοπλαστική με ταυτόχρονη ανόρθωση στήθους με τη νέα τεχνική της L τομής και lift βραχιόνων σε περιστατικό μεγάλης απώλειας βάρους. Εφ όσον οι συνθήκες το επιτρέπουν  ( Το μέγεθος του προβλήματος και η γενική υγεία της ασθενούς) και οι τρείς επεμβάσεις μπορούν να συνδυαστούν στην ίδια επέμβαση. Μετεγχειρητικές εικόνες ενός χρόνου, όταν η ασθενής επανήλθε για διόρθωση των ουλών των βραχιόνων, που μερικές φορές προκύπτουν υπερτροφικές.