Καλέστε μας 210 3600414

ΚΟΙΛΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΚΟΙΛΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ #25

Νέα ασθενής με απώλεια βάρους μετά από ανοιχτή επέμβαση γαστρικού by pass. Υποβλήθηκε σε  ταυτόχρονη κοιλιοπλαστική και ανόρθωση στήθους με τη νέα τεχνική της L τομής. Μετεγχειρητικές εικόνες ένα χρόνο αργότερα.