Καλέστε μας 210 3600414
EN EL

ΚΟΙΛΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΚΟΙΛΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ #26

Κοιλιοπλαστική σε ενδιαφέρον περιστατικό ευμεγέθους μετεγχειρητικής κοιλιοκήλης. Η ταυτόχρονη αποκατάσταση της κήλης είναι ευκολότερη στη κοιλιοπλαστική χωρίς την ανάγκη πλέγματος. Μετεγχειρητική εικόνα  δύο μήνες αργότερα.