Καλέστε μας 210 3600414

ΚΟΙΛΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΚΟΙΛΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ #30

Τριπλή ταυτόχρονη επέμβαση κοιλιοπλαστικής ανόρθωσης στήθους με τη νέα τεχνική της L τομής και βραχιονοπλαστικής. Η εκτίμηση του χειρουργιικού χρόνου από το πλαστικό χειρουργό είναι ανάλογα με το μέγεθος του προβλήματος. Ο χειρουργικός χρόνος, που είναι στη περίπτωση αυτή περίπου τεσσερσήμισι ώρες δεν είναι απαγορευτικός αν η ασθενής δεν παρουσιάζει προβλήματα υγείας. Εξήλθε την επόμενη μέρα χωρίς προβλήματα.