Καλέστε μας 210 3600414
EN EL

ΚΟΙΛΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΚΟΙΛΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ #68

Κοιλιοπλαστική με ταυτόχρονη ανόρθωση στήθους με τη νέα τεχνική της L τομής. Η κοιλιοπλαστική αναδεικνύει η μέση και τη περιγεννητική περιοχή. Μετεγχειρητικές εικόνες δέκα μήνες μετά.