ΑΝΙΣΟΜΑΣΤΙΑ

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΑΝΙΣΟΜΑΣΤΙΑΣ #01

Ασθενής με ανισομαστία και σημαντική πτώση δεξιού στήθους.  Αυξητική μαστού αριστερά πάνω από τους μύες. Μείωση-ανόρθωση του δεξιού  με τη τεχνική της L τομής στο αρχικό μέγεθος του αριστερού και τοποθέτηση ίδιου όγκου ενθέματος . Η ύπαρξη ίδιου μεγέθους ένθεμα και στα δύο στήθη εξασφαλίζει ίδια συμπεριφορά στο χρόνο, προλαμβάνοντας… Διαβάστε Περισσότερα

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΑΝΙΣΟΜΑΣΤΙΑΣ #02

Ασθενής με ανισομαστία και σημαντική πτώση μαστών παρά το νεαρό της ηλικίας της, χωρίς ιστορικό αυξομείωσης  βάρους. Είναι θέμα κατασκευής και κληρονομικότητας Ανόρθωση στήθους με τη τεχνική της L τομής. Σύντομης και ανώδυνης επέμβασης, αφήνοντας τις λιγότερες τομές. Η επέμβαση είναι λειτουργική. Διαβάστε Περισσότερα

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΑΝΙΣΟΜΑΣΤΙΑΣ #03

Ασθενής με ανισομαστία και σημαντική πτώση μαστών. Ο δεξιός μαστός με δυσμορφία σωληνωτού μαστού.  Αυξητική μαστού δεξιά πάνω από τους μύες για αποκατάσταση της δυσμορφίας του σωληνωτού, και μείωση του μεγέθους της άλως του μαστού. Μείωση-ανόρθωση του αριστερού με τη τεχνική της L τομής στο αρχικό μέγεθος του αριστερού και… Διαβάστε Περισσότερα

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΑΝΙΣΟΜΑΣΤΙΑΣ #04

Ασθενής με ανισομαστία και πτώση δεξιού στήθους.  Αυξητική μαστού αριστερά πάνω από τους μύες. Μείωση-ανόρθωση του δεξιού με τη τεχνική της L τομής στο αρχικό μέγεθος του αριστερού και τοποθέτηση ίδιου όγκου ενθέματος . Η επιλογή αύξησης μόνο του αριστερού στο μέγεθος του δεξιού και ανόρθωσης του δεξιού είναι λάθος,… Διαβάστε Περισσότερα