ΜΕΙΩΣΗ ΣΤΗΘΟΥΣ

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΣΤΗΘΟΥΣ #06

Μείωση στήθους  με την ίδια τεχνική της ανόρθωσης, της L τομής. Αφαίρεση  600gr  περίπου αδένα από το καθένα, δύο μήνες μετά. Οι μώλωπες από τη λιποαναρρόφηση στη περιοχή της κατάφυσης του μείζονος θωρακικού μυός είναι ακόμα εμφανείς. Διαβάστε Περισσότερα

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΣΤΗΘΟΥΣ #17

Μείωση στήθους  με την ίδια τεχνική της ανόρθωσης, της L τομής. Αφαίρεση  400gr  περίπου αδένα από το καθένα, δύο μήνες μετά. Οι μώλωπες από τη λιποαναρρόφηση στη περιοχή της κατάφυσης του μείζονος θωρακικού μυός είναι ακόμα εμφανείς. Διαβάστε Περισσότερα

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΣΤΗΘΟΥΣ #19

Μείωση στήθους , με τη τεχνική της L τομής, αφαιρώντας  450gr  περίπου αδένα από το καθένα, 4  μήνες μετά. Η ασθενής αυτή είχε δύο εγκυμοσύνες και ανάλογους θηλασμούς. Έγινε ταυτόχρονα κοιλιοπλαστική. Ένας συνδυασμός επεμβάσεων που πολλοί θέλοντας να εντυπωσιάσουν  την ονομάζουν “ mammy make over”. Διαβάστε Περισσότερα

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΣΤΗΘΟΥΣ #23

Μείωση στήθους , με τη τεχνική της L τομής, αφαιρώντας  350gr  περίπου αδένα από το καθένα, 4  μήνες μετά. Η ασθενής αυτή είχε δύο εγκυμοσύνες και ανάλογους θηλασμούς. Έγινε ταυτόχρονα κοιλιοπλαστική. Ένας συνδυασμός επεμβάσεων που πολλοί θέλοντας να εντυπωσιάσουν  την ονομάζουν “ mammy make over”. Παρατηρήστε το μέγεθος της ανόρθωσης… Διαβάστε Περισσότερα

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΣΤΗΘΟΥΣ #32

Μείωση και ανόρθωση στήθους , με αφαίρεση 1700 gr αδένα από το καθένα, με τη τεχνική της L τομής έξι μήνες μετά. Η γιγαντομαστία αυτή προκαλούσε έντομα και σοβαρά προβλήματα στη σπονδυλική στήλη. Προσέξτε τη θέση των μαστών σε σχέση με τον ομφαλό, πριν και μετά. Διαβάστε Περισσότερα

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΣΤΗΘΟΥΣ #35

Μείωση και ανόρθωση στήθους ,  με αφαίρεση 200gr αδένα από το καθένα, με τη τεχνική της L τομής, τέσσερα  χρόνια μετά. Είχε προηγηθεί κοιλιοπλαστική και τοποθέτηση  γαστρικού δακτυλίου ένα χρόνο πριν. Διαβάστε Περισσότερα