Καλέστε μας 210 3600414

ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ #68

Κλασική ρινοπλαστική. Μικρή καμπούρα,  χαμηλή κορυφή με μικρό μήκος στυλίδας, «δεμένης» στο άνω χείλος (tether lip), παρέκκλιση της ράχης και του διαφράγματος προς τα αριστερά, είναι τα προεγχειρητικά ευρήματα. Η σωστή προεγχειρητική διάγνωση, η επιλογή της κατάλληλης χειρουργικής προσέγγισης και η ακριβής εκτέλεσή της θα αποφέρουν ένα άριστο αισθητικό και λειτουργικό αποτέλεσμα