Καλέστε μας 210 3600414
EN EL

ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ #69

Κλασική ρινοπλαστική. Μικρή καμπουρίτσα,  χαμηλή κορυφή με μικρό μήκος στυλίδας, μικρή γωνία άνω χείλους στηλίδας, παρέκκλιση της ράχης και του διαφράγματος προς τα αριστερά, είναι τα προεγχειρητικά ευρύματα. Κυριότερο αίτημα της ασθενούς ήταν τα προβλήματα αναπνοής. Η διόρθωση του διαφράγματος, η μείωση των κογχών και η διεύρυνση της ρινικής βαλδίδας, βελτίωσαν την αναπνοή. Η αφαίρεση της καμπουρίτσας, η βελτίωση της γωνίας της στηλίδας και στένεμα της βάσης της μύτης απέδωσαν ένα τέτοιο φυσικό αισθητικό αποτέλεσμα