Καλέστε μας 210 3600414

ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ #03

Κλασική ρινοπλαστική. Μεγάλη καμπούρα, υψηλή κορυφή με μεγάλο μήκος στυλίδας, παρέκκλιση της ράχης και του διαφράγματος προς τα δεξιά, και γενικά μεγάλο μέγεθος συγκρινόμενη με το πρόσωπο, είναι τα προεγχειρητικά ευρύματα. Η σωστή προεγχειρητική διάγνωση, η γνώση της ανατομίας και όλων των χειρουργικών τεχνικών στη ρινοπλαστική, η εμπειρία και το ταλέντο του πλαστικού χειρουργού συνθέτουν τις προϋποθέσεις για ένα τέτοιο φυσικό αισθητικό αποτέλεσμα. Μετεγχειρητικό αποτέλεσμα 15 μέρες μετά. Ένα μικρό οιδημα παρατηρείται, που μπορεί να παρέλθει πλήρως μετά από 3-4 μήνες.