Καλέστε μας 210 3600414
EL

ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ #92

Κλειστή ρινοπλαστική με ταυτόχρονη προβολή του προφίλ της άνω γνάθου και του άνω χείλους σε ασθενή με υποπλασία του μέσου προσώπου, (άνω γνάθου και ζυγωματικών- midface recess). Η ασθενής παρουσίαζε επίσης σκολίωση του ρινικού διαφράγματος. Με την ευκαιρία αποκατάστασης της αναπνοής, χόνδρινα τμήματα, που αφαιρέθηκαν χρησιμοποιήθηκαν σαν μοσχεύματα για να δώσουν όγκο στην άνω γνάθο και τη ρινική άκανθα, στη βάση της στυλίδας. Η μετεγχειρητική πορεία είναι ίδια με την απλή ρινοπλαστική χωρίς πόνο και η ασθενής 10 μέρες μετά έχει το πλήρες αισθητικό αποτέλεσμα.