Καλέστε μας 210 3600414
EN EL

ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ #54

Επανεπέμβαση ρινοπλαστικής (secondary rhinoplasty).  Σημαντικά αισθητικά και λειτουργικά προβλήματα προέκυψαν μετά από ρινοπλαστική σε μη έμπειρο και εκπαιδευμένο χειρουργό. Διαταραχή της ρινικής βαλβίδας, στραβό διάφραγμα, που όφειλε να διορθωθεί, υπερβολική αφαίρεση της καμπούρας με δυσμορφία “saddle deformity”. Χόνδρινα μοσχεύματα για την αποκατάσταση της δυσμορφίας της ράχης, (saddle deformity) και της ρινικής βαλβίδας, διόρθωση του διαφράγματος και στένεμα της βάσης, ώστε να έχουμε ένα πιο φυσικό αποτέλεσμα.