Καλέστε μας 210 3600413
EL

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

Αυτή η ενότητα αναφέρεται μόνο σε γιατρούς και περιέχει σκληρές εικόνες.

ΤΡΑΥΜΑΤΑ ΑΝΩ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ

2. Εκτεταμένο έλλειμμα δέρματος και τενόντων εκτείνουσας επιφάνειας δεξιού άνω άκρου. Αποκατάσταση τενόντων με τενόντια μοσχεύματα και κάλυψη του δερματικού ελλείμματος με ανάστροφο κρημνό της ραχιαίας μεσοστέου αρτηρίας.

Ο ασθενής Π.Σ. 23 ετών υπέστη τροχαίο ατύχημα με αποτέλεσμα μεγάλο δερματικό έλλειμμα της ραχιαίας επιφάνειας του δεξιού χεριού του και διατομή με ελλείμματα τενόντων Η άμεση αποκατάσταση των τενόντων με τενόντια μοσχεύματα και η κάλυψη του με αγγειακό δεροϋποδόριο κρημνό θα μείωνε τη νοσηλεία του και το διάστημα αναπηρίας του. Για το σκοπό αυτό επιλέχθηκε ένας νησιδωτός κρημνός, ο ανάστροφος κρημνός της ραχιαίας μεσοστέου αρτηρίας. Ο σχεδιασμός φαίνεται στην εικόνα 2.

Δείτε παρακάτω φωτογραφίες από πριν και μετά την χειρουργική επέμβαση για τραύματα άνω και κάτω άκρων που πραγματοποιήθηκε από τον πλαστικό χειρουργό Στρατή Γαβριήλ.

Εικ. 1-2.

Εικ. 3-4. Ο κρημνός της ραχιαίας μεσοστέου αρτηρίας παρασκευασμένος και έτοιμος να μεταφερθεί στη θέση του δερματικού ελλείμματος αφού προηγούμενα αποκαταστάθηκαν οι εκτείνοντες τένοντες. Στην εικόνα 4 η άμεση μετεγχειρητική εικόνα κατά την έξοδο του αρρώστου 3 μέρες μετά το ατύχημα.

Εικ. 5-6. Εικόνες του χεριού 2 μήνες μετά το ατύχημα. Ο αγγειακός κρημνός της ραχιαίας μεσοστέου αρτηρίας έχει δυσκολίες στην Παρασκευή του και είναι απαραίτητη η μεγέθυνση κατά την επέμβαση. Η ανατομία της είναι σταθερή και κρημνός αξιόπιστος. Η αρτηρία δεν είναι κύριος κλάδος του αντιβραχίου και η θυσία της δεν αποτελεί σημαντικό γεγονός. Το δευτερογενές έλλειμμα κλείνει σε πρώτο σκοπό και δεν προκαλεί δυσμορφία. Η σύσταση και η υφή του δέρματος ταιριάζει περισσότερο στο έλλειμμα σε σύγκριση με το κερκιδικό κρημνό.

Επιπλέον, δείτε περισσότερες φωτογραφίες από περιστατικά για τραύματα άνω και κάτω άκρων από επεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν στο ιατρείο μας.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Zancolli E. A., Angrigianni C.: Colgajo dorsal de antebrazzo (en “isla” con Pediculo de vasos interoseos posteriors). Rev. Asoc. Arg. Ortop Traumatol 1986:51:161-8.

Penteado C. V., Mascuelet A.C., Chevrel J. P. : the anatomic basis of the fascio-cutaneous flap of the posterior interosseus artery. Surg. Radio Anat. 1986:8:2009-15.

Mascuelet A. C., Penteado C. V.: Le Lambeau interosseux posterieur. Ann. Chir. Main 1987:6:131-9.

Manchot C. Die Hauiarterien des menschlichen Korpers (1898) The cutaneous arteries of the human body. New York: Springer, 1983.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ