Καλέστε μας 210 3600413
EL

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

Αυτή η ενότητα αναφέρεται μόνο σε γιατρούς και περιέχει σκληρές εικόνες.

ΤΡΑΥΜΑΤΑ ΑΝΩ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ

1. Αποκατάσταση απώλειας υποθέναρος με ανάστροφο κρημνό της ραχιαίας μεσοστέου αρτηρίας.

Ο ασθενής R. G. 28 ετών υπέστη εργατικό ατύχημα με απώλεια του υποθέναρος, από θερμική πρέσα. Ο χειρουργικός καθαρισμός και η άμεση κάλυψη του ελλείμματος, ήταν η σκέψη αντιμετώπισης. – Εικ. 1-2 

Δείτε παρακάτω φωτογραφίες από πριν και μετά την χειρουργική επέμβαση για τραύματα άνω και κάτω άκρων που πραγματοποιήθηκε από τον πλαστικό χειρουργό Στρατή Γαβριήλ.

Ο ανάστροφος κρημνός της ραχιαίας μεσοστέου αρτηρίας ήταν η επιλογή μας και πάλι. Παρατηρήστε το μίσχο του κρημνού. Ο κρημνός μεταφέρθηκε μέσα από τούνελ στη θέση του ελλείμματος. Η διάρκεια του χειρουργείου είναι συνήθως 2 ώρες περίπου. Ο ασθενής εξήλθε του νοσοκομείου τη δεύτερη μέρα. – Εικ. 3-4.

Εικ. 5-6. Η ραχιαία μεσόστεος αρτηρία είναι κλάδος της ωλένιου αρτηρίας, διαπερνά τη μεσόστεο μεμβράνη και διατρέχει ανάμεσα στο μεσομϋιο διάστημα του ωλένιου εκτείνονται τον καρπό και του ιδίως εκτείνοντα το μικρό δάκτυλο. Ιδιαίτερη προσοχή επιβάλλεται στην αναγνώριση και διαφύλαξη του κινητικού κερκιδικού κλάδου, που ενέχεται στο χειρουργικό πεδίο. 

Επιπλέον, δείτε περισσότερες φωτογραφίες από περιστατικά για τραύματα άνω και κάτω άκρων από επεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν στο ιατρείο μας.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Zancolli E. A. Angrigianni C.: Colgajo dorsal de antebrazo (en “isla” con Pediculo de vasos interoseos posteriors), Rev. Asoc. Arg Ortop Traumatol 1986:51:161-8.

Penteado C. V., Mascuelet A.C., Chevrel J.P.: The anatomic basis of the fascio-cutaneous flap of the posterior interosseus artery. Surg. Radiol Anat. 1986:8:209-15

Mascuelet A. C. Penteado C. V.: Le Lambeau interosseux posterior. Ann Chri Main 1987:6:131:9

Manchot C. Die Hauiarterien des menschilchen Korpers (1898) The cutaneous arteriors of the human body. New York: Springer, 1983

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ