Καλέστε μας 210 3600414
EL

ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΥΠΟΔΟΡΙΑΣ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ #3

Υποδόρια μαστεκτομή άμφω σε περιστατικό επώδυνης ινοκυστικής μαστοπάθειας και κληρονομικού ιστορικού