Καλέστε μας 210 3600414
EL

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Ανισομαστία

Η ανισομαστία, όρος που αναφέρεται  σε δυσμορφία του στήθους λόγο διαφορετικού μεγέθους, αντιμετωπίζεται χειρουργικά με διαφορετικές τεχνικές, ανάλογα  με το πρόβλημα και την ανατομία.

Μικρές διαφορές μεγέθους είναι πολύ συχνό φαινόμενο στο γυναικείο πληθυσμό σε ποσοστό  μέχρι και  25% όπως αναφέρεται σε πολλές ανάλογες στατιστικές. Έτσι μικρές τέτοιες ανισομαστίες εντάσσονται στα πλαίσια του φυσιολογικού και σπάνια χρειάζονται οποιαδήποτε χειρουργική παρέμβαση. Για τις σπάνιες αυτές περιπτώσεις όπου η ψυχολογία της γυναίκας το επιβάλλει, απλή μεταμόσχευση λίπους (fat grafting)είναι η ενδεδειγμένη επέμβαση εκλογής.

Μεγαλύτερες και σημαντικές διαφορές στο μέγεθος των μαστών,  συχνά οφειλόμενες σε συγγενείς ανατομικές και σκελετικές δυσπλασίες, χρήζουν διαφορετικής χειρουργικής αντιμετώπισης ανάλογα με το έλλειμμα και το είδος της υποπλασίας. Οι δυσμορφίες μπορεί να αφορούν το μέγεθος και την ανάπτυξη των θηλών, τον όγκο των μαζικών αδένων, υποπλασία του θωρακικού μυός (σύνδρομο Poland),  θέση της υπομαστίου πτυχής η και τη βάση του μαστού όπως στη δυσμορφία του σωληνωτού μαστού.

Τρείς χειρουργικές τεχνικές επιλέγονται ανάλογα με το πρόβλημα για να επιτύχει κανείς συμμετρία και διάρκεια του αποτελέσματος. Η αυξητική στήθους με χρήση ενθεμάτων σιλικόνης, η τεχνική της μείωσης και ανόρθωσης στήθους, και σε βαρύτερες επανορθωτικές περιπτώσεις,  μεταφορά  μέρους του πλατύ ραχιαίου μυός στη θέση του μείζονος θωρακικού μυός ο οποίος απουσιάζει στις περιπτώσεις συνδρόμου Poland.

Στις περισσότερες περιπτώσεις ανισομαστίας, η απλή λογική μας οδηγεί να κάνουμε μειωτική στήθους από τη μία και αυξητική από την άλλη. Ο χρόνος όμως θα αποδείξει ότι ο μαστός, που υπέστη αύξηση παραμένει ψηλά ενώ ο δεύτερος θα έχει την ανάλογη πτώση, που επιβάλει ο χρόνος. Η σωστότερη προσέγγιση είναι επομένως η μείωση του μεγαλύτερου μαστού στο ίδιο μέγεθος με το άλλο και ταυτόχρονη αυξητική και στα δύο με ίδιου μεγέθους ένθεμα.

Η αντιμετώπιση του σωληνωτού μαστού, μια συγγενής δυσμορφία, που ξεκινά από την εμβρυική ηλικία, απαιτεί επέμβαση αυξητικής στήθους, με το ένθεμα να τοποθετηθεί πάνω από τους μύες ώστε να διευρυνθεί η βάση του μαστού διασπώντας τους ινώδεις δακτυλίους, που εμπόδισαν την ανάπτυξη του μαστού κατά την εφηβεία.

Η επανόρθωση του συνδρόμου Poland, μια σπάνια συγγενής δυσμορφία όπου λείπουν ή είναι υποπλαστικοί οι μείζονες θωρακικοί μύες, επιβάλει μεταφορά από τη πλάτη μέρος του πλατύ ραχιαίου μπροστά τοποθετώντας από κάτω του ανάλογο ένθεμα σιλικόνης.

Μικρή διαφορά μεγέθους χωρίς άλλες δυσμορφίες στο σχήμα του μαστού, ή στο μέγεθος των θηλών, η λιπομεταφορά είναι η ενδεδειγμένη επέμβαση. Η επέμβαση συχνά χρειάζεται να επαναληφθεί  μερικούς μήνες αργότερα αφού μέρος του λίπους απορροφάται.

 

ΔΕΙΤΕ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΝΙΣΟΜΑΣΤΙΑΣ