ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΣΤΟΥ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΣΤΟΥ #1

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΣΤΟΥ #1

Αποκατάσταση μαστού με κοιλιακό κρημνό, (TRAM) έξι χρόνια μετά τη μαστεκτομή. Θα ακολουθήσει δημιουργία θηλής