ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΣΤΟΥ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΣΤΟΥ #2

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΣΤΟΥ #2

Αποκατάσταση μαστού μετά από μαστεκτομή, πέντε χρόνια αργότερα με TRAM κρημνό. εικόνα πριν τη δημιουργία θηλής