ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΣΤΟΥ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΣΤΟΥ #5

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΣΤΟΥ #5

Επανόρθωση μαστού με κοιλιακό κρημνό, μόλις δύο βδομάδες μετεγχειρητικά