ΤΥΠΟΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΡΘΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Καθημερινή της Κυριακής