ΤΥΠΟΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟ ΓΙΑ ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΓΛΟΥΤΩΝ

Ανόρθωση γλουτών με πλέγμα σιλικόνης