ΤΥΠΟΣ

ΑΡΘΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΝΕΑ ΜΕΘΟΔΟ ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΟΥΤΩΝ - ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ CIAO 

Περιοδικό Ciao