ΤΥΠΟΣ

ΑΡΘΡΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΜΑΣΤΟΥ

Η αύξηση του μαστού με πρόθεμα σιλικόνης είναι η επέμβαση εκλογής.