ΤΥΠΟΣ

ΑΡΘΡΟ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΤΩΝ ΓΛΟΥΤΩΝ

Οι γλουτοί μπορούν πλέον να "σμιλευτούν και να κρατηθούν στο ύψος τους.