ΤΥΠΟΣ

ΑΡΘΡΟ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Σήμερα, χάρη στην πλαστική, τα ζυγωματικά ξανασχεδιάζονται.