ΤΥΠΟΣ

ΑΥΞΗΤΙΚΗ ΣΤΗΘΟΥΣ, ΜΙΑ ΕΥΚΟΛΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ - ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ CIAO

Δημοσίευση στο Περιοδικό Ciao