ΒΛΕΦΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

ΒΛΕΦΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ #1

ΒΛΕΦΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ #1

Βλεφαροπλαστική, αρκετά χρόνια αργότερα όταν επανήλθε για άλλο λόγο. Το αποτέλεσμα διατηρείται ικανοποιητικό