ΒΛΕΦΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

ΒΛΕΦΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ #11

ΒΛΕΦΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ #11

Συνδυασμένη επέμβαση βλεφαροπλαστικής και ανόρθωσης στήθους, ένα μήνα μετά