ΒΛΕΦΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

ΒΛΕΦΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ #12

ΒΛΕΦΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ #12

Κλασσική βλεφαροπλαστική, τέσσερα χρόνια αργότερα