ΒΛΕΦΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

ΒΛΕΦΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ #13

ΒΛΕΦΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ #13

Κλασσική βλεφαροπλαστική, έξι μήνες αργότερα