ΒΛΕΦΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

ΒΛΕΦΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ #15

ΒΛΕΦΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ #15

Κλασσική βλεφαροπλαστική, ένα μήνα αργότερα. διατηρείται ακόμα ένα οίδημα που σε μερικού ασθενείς μπορεό να επιμείνει