ΒΛΕΦΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

ΒΛΕΦΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ #17

ΒΛΕΦΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ #17

Κλασσική βλεφαροπλαστική, με συνδυασμό κροταφικού lift, ένα χρόνο αργότερα