ΒΛΕΦΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

ΒΛΕΦΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ #20

ΒΛΕΦΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ #20

Βλεφαροπλαστική, τρεις μήνες αργότερα, οι τομές ακόμα διακρίνονται